Odbytový software TROP

TROP je odbytový program, vytvořený pro potřeby distribučních a zásilkových firem, nakladatelů a vydavatelů.

Je dodáván v modulech FakturyDobírky Klub Předplatné.
Moduly Faktury a Dobírky mohou pracovat nad stejnými sklady.

Program TROP poskytuje maximální přehled o odbytu firmy,
efektivitu fakturace a dokonalý přehled o stavu zásob ve skladech.

TROP je určen jak pro provoz na jednom počítači i pro síťový provoz na neomezeném počtu stanic v počítačové síti.

Budete-li mít k TROPu jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na telefonu 603 446 545.

Katalog zboží

Katalog artiklů umožňuje evidovat, upravovat, prohledávat a tisknout záznamy o zboží s minimálně 40 popisnými paramatry, mimo jiné umožňuje evidovat 5 cenových hladin, katalogové slevy a lze použít kódy EAN, ISBN, ISSN. Katalog umožňuje evidovat výběrové (časopisové) řady, tj. soubory vybraných položek katalogu artiklů, které lze s úspěchem použít při expresní registraci objednávky.

Adresář odběratelů

Evidence odběratelů umožňuje evidovat, upravovat, prohledávat a tisknout záznamy o odběratelích. Umožňuje evidovat přijaté platby na odběratelská konta a výdeje z nich. Poskytuje přehled platebních bilanci odběratelů (příjemcích zboží) a plátců.Vybraným odběratelům lze tisknout adresní štítky.

Objednávky odběratelů

Odběratelské objednávky se registrují pro výrobky skladované i deficitní. Při zadávání objednávky jsou zobrazeny informace o případných pohledávkách vůči odběrateli. Objednávky je možno vyhledávat a prohlížet podle mnoha kritérií. Informace o přijatých objednávkách na skladované i chybějící zboží umožňuje pružně přizpůsobit množství zboží ve skladech skutečné poptávce. Objednávky, obsahující skladované zboží, mohou být okamžitě expedovány. Nepokryté objednávky zůstávají v evidenci až do přijetí dostatečného množství zboží na sklad.

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství umožňuje standardní skladové operace (příjem, výdej, převod) včetně komisních skladů, přehled nad těmito pohyby, provedení uzávěrky a inventury a poskytuje i funkce přehledu prodejů.

Expedice zboží

TROP umožňuje rozmanité způsoby expedice: osobní odběr s platbou v hotovosti, platba z konta (případně po předchozí úhradě proforma faktury), expedice na dobírku, fakturu (případně se složenkou). Pokud využíváte přepravu poštou, vypočítá se při expedici poštovné podle platných poštovních sazebníků. Váha každého balíku se kontroluje, zásilka nad určený váhový limit se rozdělí do více balíků.

Expediční a daňové doklady

Všechny expediční doklady (faktury, dodací listy, pro poštovní přepravu i balíkové průvodky, složenky, adresní štítky, a poštovní knihy) je možno vytisknout kdykoliv zpětně. Účetní doklady se automaticky průběžně číslují v mnoha číselných řadách. Splatnost faktur je programem sledována a dlužníci jsou na vyžádání upomínáni (rozlišuje první a druhou upomínku, penále a předání k soudu).

Sumární přehledy

Zákazníci provozující odbyt na více pobočkách mohou použít verzi Sumář, která dává souhrnné informace o obratu celé firmy (přehledy prodejů a dokladů, grafy, výpočty aj.).

Bezpečnost a konzistence dat

Zvláštní kontrolní a bezpečnostní postupy zabrání ztrátě údajů o objednávkách, fakturaci a stavu zásob ve skladech i v případě technické závady nebo výpadku napájení. Proti zneužití nepovolanou osobou je program zajištěn heslem, které znemožní přístup do programu. Každá změna dat je zaznamenána do archivu spolu s informací o tom, kdy a který uživatel operaci provedl.

Usnadnění práce

Pro usnadnění obsluhy je připojena vestavěná nápověda. Zjednodušení rutiních operací je dosaženo implementací klávesových zkratek.

Funkční bloky

Ukázky uživatelského prostředí systému

Odbytový software TROP dodáváme podle požadovaných funkcí v různých konfiguracích.

Jsme připraveni přizpůsobit program Vašim nárokům od požadavků na specifické skladové či expediční procesy až po uživatelské tiskové sestavy.

Systém pracuje na počítačích IBM PC kompatibilních pod operačním systémem Windows XP/Vista/7/8/10. Pro kvalitní provoz systému bez problémů postačují dnes běžné konfigurace počítačů (intel Pentium) s tiskárnou.

Program v síťovém provozu využívá standardní síťové postupy a lze jej proto provozovat na běžných síťových operačních systémech Windows Server, Windows 95/98/2000/ME/NT/XP/ Vista/7/8/10, Novell NetWare.

Pro datovou komunikaci s účetním programem je možné využít připravené programové sekvence (z programu TROP vyexportuje účetní doklady) a IMPORT (převezme ze salda účetního programu informace o zaplacených dokladech).

TROP je možné provozovat spolu s internetovým obchodem. Katalog artiklů TROPu je exportován do internetového obchodu a naopak jsou TROPem zpracovány objednávky přijaté internetovým obchodem. 

Pro odbyt s menším objemem zpracovávaných dat je vhodná verze Lite. Tato verze je omezena na 300 vydaných daňových dokladů za rok, je použito jednoduché vyhledávání záznamů a nejsou implementovány složitější funkce.

Program je otevřený pro rozšíření o další funkce a je průběžně doplňován a zdokonalován. Je možné přidávat nové sestavy či upravit například algoritmy výpočtu katalogových či odběratelských slev.

Doplněk Dodavatelé rozšiřuje základní moduly o adresář dodavatelů, evidenci dodavatelských objednávek, vyúčtování dodavatelských komisí.

Doplněk Pokladna rozšiřuje základní moduly o hotovostní prodej skladů modulů Faktury či Dobírky, vytvoření a tisk paragonů, odesílání hlášení EET a komunikaci s vybranými typy pokladních HW zařízení (zákaznických displej, pokladní zásuvka a čtečka čárového kódu).

Doplněk Grafy rozšiřuje základní moduly o tisk grafů pro přehled prodejů v kusech nebo prodejních cenách. Doplněk nabízí k tisku grafy koláčové nebo sloupcové.

MODULY TROP

Modul FAKTURY

Modul FAKTURY obsahuje (mimo jiné):

 • zadání katalogu zboží
 • vytvoření výběrových řad pro rychlejší zpracování objednávek
 • vedení adresáře odběratelů
 • registraci, opravu, přehled a expedici objednávek
 • přehled o množství objednaného zboží
 • hromadné přidání prémií nebo propagačních materiálů ke všem vybraným objednávkám
 • platby na odběratelská konta
 • výběr způsobu platby zboží – převodním příkazem, složenkou, hotově, z odběratelského konta
 • různé způsoby odběru zboží – osobní odběr, vlastní dovoz, poštou (automaticky rozdělí do více balíků)
 • sazby poštovného s možností individuálního nastavení (do zahraničí, atd.)
 • vystavení proforma faktur pro vybranou objednávku a platby
 • vystavení dokladů – evidence a tisk faktury, dodacího list, složenky, pokladního dokladu, soupisu pro vyskladnění, poštovní knihy, adresního štítku, poštovní průvodky a dobropisu
 • storno a dobropis k faktuře, registrace došlých plateb a přehledy prodejů
 • evidenci a tisk dlužníků , tisk dlužných dokladů, urgence
 • skladovou evidenci, uzávěrku a inventuru, přecenění zboží na skladě při příjmu
 • komisní sklady, sklady obchodní a neobchodní, tisk různých typů sestav
 • přístup do programu chráněn dvouúrovňovým heslem jedinečným pro každého uživatele
 • modul specialit – individuální programové sekvence pro přehledy prodejů, zpracování rozvozních tras, provize aj.

Modul FAKTURY

Modul TROP DOBÍRKY umožňuje proti modulu Faktury (mimo jiné):

 • vyřizování odběratelských objednávek na dobírku
 • samostatné číselné řady daňových dokladů
 • možnost samostatného souboru odběratelů
 • agendu vystavených dobírek – evidence a tisk dobírkové průvodky, dodacího listu, soupisu pro vyskladnění, poštovní knihy, adresního štítku a dobropisu

Modul KLUB

Modul TROP KLUB slouží kromě běžných agend také k vyhodnocování speciálních agend souvisejících s tzv. „čtenářskými kluby“. Modul vznikl původně pro Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros. Od běžných možností modulu Faktury se liší zejména:

 • evidencí stálých „klubových“ zákazníků
 • rozšířenými datovými strukturami pro evidování smluvních partnerů zajišťujících prodeje zboží a výpočty a evidování jejich příjmů a srážkové daně z příjmu
 • katalogem distribuovaných artiklů za speciální ceny
 • evidencí objednávek dle speciálních kritérií
 • agendou rozesílání nabídkových materiálů stálým zákazníkům

Modul PŘEDPLATNÉ

Modul TROP PŘEDPLATNÉ umožňuje proti modulu Faktury (mimo jiné):

 • hromadné zadávání předplatného na zvolené období i několik let možnost měnit počet výtisků během plnění (změna předplatného)
 • vytvoření časopisových řad pro rychlejší zpracování objednávek
 • vystavení daňového dokladu před expedicí jednotlivých artiklů automatickou expedici artiklů do výše zaplaceného předplatného

VERZE A DOPLŇKY

Verze SUMÁŘ

Zákazníci provozující odbyt na více pobočkách mohou použít verzi SUMÁŘ, která dává souhrnné informace o obratu celé firmy (přehledy prodejů a dokladů, grafy, výpočty aj.).

Verze TROP SUMÁŘ vynechává proti standardním modulům:

 • pořízení a opravu záznamů v katalogu, výběrových řadách, odběratelích, dodavatelích a platbách
 • registraci, opravu, expedici a sloučení objednávek, vytvoření proforma faktur
 • odeslání na poštu, urgence, storna, dobropisy
 • převod mezi sklady, komise, založení skladu, změna názvu skladu
 • export a import dokladů do/z různých účetních programů

Verze LITE

Tato odlehčená verze je vhodná pro menší obchodní agendu pracující s jedním skladem, bez komisních skladů a s menším objemem vydaných dokladů.

Verze TROP LITE vynechává proti modulu Faktury:

 • výběrové řady v katalogu, platby na konto odběratele, sloučení objednávek, vytvoření proforma faktur, odeslání na poštu, urgence, tisk proforma faktur, převod mezi sklady (pouze jeden sklad), komise, založení skladu, změna názvu, konzistenci skladů, kontrolu operátora a jeho hesla
 • je použito jednoduché vyhledávání záznamů
 • je omezena na 300 vydaných daňových dokladů za rok

Doplněk POKLADNA

Pro efektivní prodej na prodejně nabízíme tento doplněk, který zjednodušuje prodejní cyklus v hotovosti a umí využít i běžné pokladní periferie. 

Doplněk POKLADNA rozšiřuje základní moduly o:

 • hotovostní prodej skladové produkce při průběžné aktualizaci skladového množství s možností využití skladů modulů Faktury či Dobírky
 • vytvoření a tisk paragonů
 • komunikaci s vybranými typy pokladních HW zařízení – zákaznických displej, pokladní zásuvka a čtečka čárového kódu

Doplněk EET

Poskytuje funkce elektronické evidence tržeb. 

Doplněk EET rozšiřuje základní moduly o:

 • funkce elektronické evidence tržeb (EET) – odesílání datových vět o prodejích na servery MF

Doplněk DODAVATELÉ

Doplněk DODAVATELÉ je vhodným doplňkem pro agendy společnosti, která potřebuje evidovat dodavatelské objednávky nebo používá systém dodavatelských komisí.

Doplněk rozšiřuje základní moduly o:

 • adresář dodavatelů
 • evidenci dodavatelských objednávek
 • vyúčtování dodavatelských komisí

Doplněk GRAFY

Grafické zobrazení přehledu prodejů pomůže osobám odpovědným za obchodní výsledky sledovat přehledně trendy v prodejích zboží.

Doplněk GRAFY rozšiřuje základní moduly o:

 • tisk grafů pro přehled prodejů v kusech nebo prodejních cenách
 • grafy koláčové, sloupcové

F.A.Q:

Je TROP účetní program?

TROP neumožňuje vedení účetnictví, je to skladový a odbytový software. Jeho funkcí je evidovat stavy skladů, komisí, informace o dodavatelích a odběratelích a zpracovávat jejich objednávky. V okamžiku vzniku objednávky upozorní na dluh odběratele i odebrané zboží před splatností. Tento skladový systém vytváří daňové doklady, umožňuje evidovat jejich platby a dlužníkům zasílat upomínky. Účetní agendy jako například mzdy, knihy jízd, saldokonto atd. zpracuje Váš účetní program. TROP Vám umožní datové spojení do Vašeho účetnictví pomocí programových modulů Export (exportuje vystavené daňové doklady) a Import (importuje platby a dlužníky, pokud chcete zadávat platby v software účetnictví).

Jaké formy podpory (hotline) poskytujete?

Našim zákazníkům poskytujeme podporu po telefonu nebo elektronickou poštou v rámci zakoupené licence. Služby podpory poskytujeme i přes vzdálenou plochu Windows  bez nutnosti výjezdu konzultanta na místo problému. V prvních dvou měsících po implementaci zaručujeme zvláštní podporu formou takzvaného zvýšeného autorského dozoru.

Je možné průběžně rozšiřovat skladový program TROP?

Ano, je možné začít s minimální konfigurací (například jednouživatelská verze modulu Faktury) a jak bude narůstat skladová agenda dokupovat další licence (například modul Dobírky či Předplatné nebo síťové licence).

Jaký počítač potřebuji k provozu Vašeho programu TROP?

Pro kvalitní provoz bez problémů postačují dnes běžné konfigurace počítačů třídy Pentium a vyšší. Počítač musí být vybaven operačním systémem Windows XP/Vista/7/8/10. Detailní technické parametry nutné pro provoz jsou závislé na objemu zpracovávaných dat.

Je možné individuálně upravit Váš odbytový systém?

Všechny výstupní sestavy a části programového kódu související s individuálními pravidly v řízení odbytu Vaší firmy (např. nastavení rabatu, způsob účtování poštovného a balného, automatické zadání speciálních vyhledávacích podmínek, přehledy prodejů, grafy atd.) je možné změnit dle Vašich požadavků.

Na jaké síti lze TROP provozovat?

Program v síťovém provozu využívá standardní síťové postupy a lze jej proto provozovat jak na běžných síťových operačních systémech, např. Novell NetWare, sítích Windows Server, tak i na počítačích spojených do sítě Windows 95/98/2000/ME/NT/XP/Vista/7/8/10.